xay dung chien luoc ogsm cho digital marketing

Chiến lược OGSM là một phương pháp quản lý chiến lược, viết tắt của Objectives (Mục tiêu), Goals (Mục tiêu cụ thể), Strategies (Chiến lược), và Measures (Đo lường). Dưới đây là một mô hình OGSM đơn giản cho vị trí Digital Marketing:

Mục Tiêu (Objectives):

Mục Tiêu Chính: Tăng tỷ lệ chuyển đổi trên trang web của công ty.

Mục Tiêu Phụ: Xây dựng nhận thức thương hiệu qua các kênh truyền thông số.

Xây dựng chiến lược OGSM cho Digital Marketing
Xây dựng chiến lược OGSM cho Digital Marketing

Mục Tiêu Cụ Thể (Goals):

Tăng Tỷ Lệ Chuyển Đổi:

KPI: Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 2% lên 5% trong 12 tháng.

Biện Pháp Cụ Thể: Tối ưu hóa trang đích, cải thiện trải nghiệm người dùng, và triển khai chiến lược remarketing.

Xây Dựng Nhận Thức Thương Hiệu:

KPI: Tăng lượt tìm kiếm thương hiệu lên 20% trong 6 tháng.

Biện Pháp Cụ Thể: Chạy chiến dịch quảng cáo thương hiệu trên Google và Facebook, tăng sự hiện diện trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Chiến Lược (Strategies):

Tăng Tỷ Lệ Chuyển Đổi:

Chiến Lược Content: Tạo nội dung chất lượng và hấp dẫn để tăng độ tương tác và tạo niềm tin từ khách hàng.

Chiến Lược Remarketing: Sử dụng chiến lược remarketing để theo dõi và tương tác với khách hàng tiềm năng.

Xây Dựng Nhận Thức Thương Hiệu:

Chiến Lược Quảng Cáo Truyền Thông Số: Tăng sự hiện diện qua quảng cáo truyền thông số trên các kênh truyền hình số và video trực tuyến.

Chiến Lược Nội Dung Xã Hội: Tạo và chia sẻ nội dung hấp dẫn trên các nền tảng xã hội để tăng tương tác và nhận thức thương hiệu.

xay dung chien luoc ogsm cho digital marketing goalĐo Lường (Measures):

xay dung chien luoc ogsm cho digital marketing do luong

Số Lượng Chuyển Đổi: Đo lường tỷ lệ chuyển đổi trên trang web thông qua công cụ theo dõi Google Analytics.

Lượt Tìm Kiếm Thương Hiệu: Sử dụng công cụ tìm kiếm để theo dõi lượt tìm kiếm thương hiệu.

Kế Hoạch Hành Động:

Thực Hiện Nghiên Cứu Khách Hàng: Xác định đối tượng mục tiêu và nhu cầu của họ.

Phân Tích Cạnh Tranh: Nghiên cứu chiến lược của đối thủ và xác định điểm mạnh và điểm yếu.

Xây Dựng Chiến Lược Nội Dung: Lên lịch và triển khai nội dung chất lượng trên blog và các nền tảng xã hội.

Optimize Website: Kiểm tra và tối ưu hóa trang web để tăng trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi.

Triển Khai Chiến Dịch Quảng Cáo: Bắt đầu chiến dịch quảng cáo trên Google Ads và Facebook Ads theo kịch bản được lên lịch.

Theo Dõi và Đánh Giá: Sử dụng các công cụ đo lường để theo dõi tiến trình và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng kế hoạch của bạn cần được điều chỉnh dựa trên phản hồi và dữ liệu thực tế khi triển khai.

Dưới đây là một kế hoạch OGSM đơn giản cho vị trí quảng cáo trả phí trong phòng marketing:

 1. Mục Tiêu (Objectives):

 • Mục Tiêu Chính: Tăng doanh số bán hàng từ quảng cáo trả phí.
 • Mục Tiêu Phụ: Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ quảng cáo và giảm chi phí chạy quảng cáo.
 1. Mục Tiêu Cụ Thể (Goals):

Tăng Doanh Số Bán Hàng:

 • KPI: Tăng doanh số bán hàng từ quảng cáo trả phí lên 30% trong 6 tháng.
 • Biện Pháp Cụ Thể: Tối ưu hóa chiến lược quảng cáo để tăng tương tác và chuyển đổi.

Tăng Tỷ Lệ Chuyển Đổi và Giảm Chi Phí:

 • KPI: Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ quảng cáo lên 5% và giảm chi phí quảng cáo mỗi chuyển đổi xuống 10% trong 6 tháng.
 • Biện Pháp Cụ Thể: Sử dụng A/B testing để kiểm tra và tối ưu hóa các yếu tố quảng cáo, đích và đối tượng.
 1. Chiến Lược (Strategies):

Tăng Doanh Số Bán Hàng:

 • Chiến Lược Tìm Kiếm (Search Ads): Tăng sử dụng quảng cáo trên công cụ tìm kiếm để tăng khả năng hiển thị và tìm thấy.
 • Chiến Lược Remarketing: Sử dụng chiến lược remarketing để theo dõi và chuyển đổi khách hàng đã tương tác trước đó.

Tăng Tỷ Lệ Chuyển Đổi và Giảm Chi Phí:

 • Chiến Lược A/B Testing: Thực hiện A/B testing định kỳ để xác định yếu tố quảng cáo hiệu quả nhất.
 • Chiến Lược Đối Tượng (Targeting): Tối ưu hóa đối tượng quảng cáo để đảm bảo nhận được tương tác từ khách hàng có khả năng cao.
 1. Đo Lường (Measures):

 • Doanh Số Bán Hàng: Sử dụng hệ thống theo dõi doanh số bán hàng để đánh giá hiệu suất chiến dịch.
 • Tỷ Lệ Chuyển Đổi và Chi Phí Quảng Cáo: Sử dụng công cụ quảng cáo và Google Analytics để theo dõi và đánh giá chi phí và hiệu suất.

Kế Hoạch Hành Động:

 • Nghiên Cứu Đối Tượng Khách Hàng: Định rõ đối tượng mục tiêu và nhu cầu của họ.
 • Xác Định Chiến Lược Từ Khóa: Tìm hiểu và chọn từ khóa phù hợp để tối ưu hóa chiến dịch tìm kiếm.
 • Thiết Lập Chiến Dịch A/B Testing: Kiểm tra và tối ưu hóa tiêu đề, hình ảnh, văn bản quảng cáo và đích để tìm ra yếu tố hiệu quả nhất.
 • Sử Dụng Công Nghệ Remarketing: Triển khai chiến lược remarketing để giữ lại và chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
 • Theo Dõi và Đánh Giá Định Kỳ: Đánh giá hiệu suất theo dõi KPIs định kỳ và điều chỉnh chiến lược theo kết quả.

Lưu ý rằng việc điều chỉnh và cập nhật kế hoạch là quan trọng để phản ánh sự thay đổi trong thị trường và hiệu suất chiến dịch.

Xem thêm: Quảng cáo Google Ads giá rẻ tại HCM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về SEO hãy xem các bài hữu ích khác!